SPINALNI CENTAR

Leči degenerativne promene na kičmenom stubu i sanira diskus herniju.

FIZIKALNA MEDICINA

Individualnim pristupom prilagođavamo terapiju svakom pacijentu i pomažemo u oporavku.

TRAUMATOLOGIJA

Protokolima lečenja objedinjujemo više terapijskih metoda potrebnih za rapidno smanjenje bola.