Nenad Nešić

Direktor centra

dr Jelena Kluz Đurđević

Specijalista fizikalne medicine

Nemanja Marjanović

Glavni menadžer

Miodrag Ljubenović

Menadžer operacija

Srđan Radaković

Kineziterapeut Senior Spinalnog centra

Violeta Đukić

Fizikal terapeut Senior - Šef smene Spinalnog centra

Lazar Živkov

Kineziterapeut junior - Šef smene Spinalnog centra

Filip Radulović

Kineziterapeut Inova centra

Dušan Mitić

Kineziterapeut junior, šef smene Inova centra, FSWT ekspert

Aleksandar Jovanović

Fizikal terapeut Inova centra

Milan Todorović

Fizikal terapeut junior Spinalnog centra

Marija Zafirović

Fizikal terapeut Inova centra

Bobana Pavlović

Fizikal terapeut junior, FMK, KS terapeut Inova centra

Sanja Simić

Fizikal terapeut Spinalnog centra

Vukadin Kuštrimović

Fizikal terapeut Spinalnog centra

Aleksandra Mališić

Fizikal terapeut junior Spinalnog centra

Lazar Stanojković

Fizikal terapeut junior Inova centra

Uroš Milivojević

Fizikal terapeut junior Spinalnog centra

Snežana Nenadović

Fizikal terapeut Senior, FMK, KS terapeut Spinalnog centra

Branislav Bošnjaković

Kineziterapeut, KS terapeut Spinalnog centra

Andrijana Zarubica

Šef referenata call centra

Sara Popović

Referent call centra