background shape

Biološki efekti:

Stimulacija dubljih slojeva mišića i nerava jer jako magnetno polje prodire kroz sva tkiva pa čak i kostiju i mobiliše sve strukture. U poređenju sa klasičnom elektro terapijom gde trenutna struja teče uglavnom na površini tela.

Rešava neurološke probleme kao što su: oštećenje perifernih nerava, degenerativnih mišića, atrofija…

Prednosti terapije Salus Talent-om:

 • Analgetski efekat sa proizvodnjom endorfina (50-60% manje bola posle prve tereapije)
 • Permeabilnost ćeliske membrane i k-na pumpe
 • Regulisanje simpatičkog i parasimpatičkog autonomnog nervnog Sistema
 • Povećana proizvodnja leukocita
 • Povećana proizvodnja kolagena
 • Antiinflamatorni efekat
 • Brže zarastanje kostiju
 • Neinvazivni metod
 • Potpuno sigurna procedura bez dodira pacijenta
 • Kratko trajanje tretmana
 • Pozitivno iskustvo pacijenta bez bola

http://remed.kr

SHARE

____