background shape

Astar

Astar – PhysioGo je uređaj za aktivnu, neinvazivnu terapiju.

U zavisnosti od modela, namenjen je izvođenju tretmana pomoću:

  • bipolarnih (dvosmernih) i monopolnih (jednosmernih) niskofrekventnih struja
  • bipolarnih (dvosmernih) srednjofrekventnih i unipolarnih (jednosmernih) srednjofrekventnih struja koje se podešavaju putem niskofrekventnih talasnih oblika
  • niskofrekventnog magnetnog polja
  • laserskog zračenja u vidljivom (za talasnu dužinu 660nm) i nevidljivom rasponu (808nm)
  • korišćenja ultrazvučne terapije i fonoforeze
  • kombinovane metode struje i ultrazvuka

Uređaji su opremljeni sa dva potpuno nezavisna kanala za tretmane. Uređaji poseduju bazu definisanih procedura tretmana zajedno sa terapeutskom enciklopedijom, što znatno povećava jednostavnost pri rukovanju.

Takođe postoji mogućnost kreiranja svojih sopstvenih:

  • programa – za sve terapije
  • sekvenci – za elektroterapiju

www.astar.pl

Gymna

Aparat Gymna 400 predstavlja poslednju reč tehnike.

Zahvaljujući revolucionarnim solucijama on pomaže u postizanju tri najbitnija terapeutska cilja: olakšanje i prestanak bola, oporavak tkiva i stimulaciju mišića primenom elektroterapije, ultrazvuka ili lasera.

Ekran je logički dizajniran da jasno i efikasno vodi pacijenta kroz različite funkcije, koje su na ovom aparatu višestruke.

Jedinstven aparat u svetu fizioterapije sa više od 25 oblika elektroterapije, sa enciklopedijom i terapijskim dijagnozama koje su unesene u saradnji sa svetskim univerzitetskim klinikama. Odlkuje ga mogućnost rada sa dva pacijenta u isto vreme, kao i kombinovana terapija: kombinacija struje i ultrazvuka, gde je pri terapiji ultrazvuk dinamična elektroda. Time postižemo znatno jače i dublje terapijsko dejstvo.

www.gymna.com

SHARE

____