background shape

Biološki efekti:

 • Antiinflamatorno dejstvo
 • Povećanje amplitude pokreta
 • Konstantno povećanje frekvence – sve prijatnije za pacijenta

Neurološki efekti:

 • Neuromotorna reedukacija
 • Teorija kontrole bola (pain control)

Indikacije:

 • Povrede mišića 1,2,3-eg stepena
 • Osteoartritis kolena, kuka, stopala
 • PFPS Sindrom
 • Hronični bol
 • Tendinitis, tendinopatija
 • Mišićne distrofije
 • Uganuće, subluksacija, luksacija
 • Postoperativni oporavak

http://www.rsq1.nl

SHARE

____