SPINALNI CENTAR

 • Dekompresija kičme Tritton DTS catanooga
 • Kineziterapija (opciono sa RSq1)
 • Hladni laser
 • Kombinovana terapija (Uz+ tens)
 • Hipobarična terapija
 • Ims ( intramuskularna simulacija)
 • MFR
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT ( ukoliko je prepisan od dr)
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Dekompresija kičme Tritton DTS catanooga
 • Kineziterapija (opciono sa RSq1)
 • Hladni laser
 • Kombinovana terapija (Uz+ tens)
 • Hipobarična terapija
 • Ims ( intramuskularna simulacija)
 • MFR
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT (ukoliko je prepisan od strane Doktorke)
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Dekompresija kičme Tritton DTS catanooga
 • Kineziterapija (opciono sa RSq1)
 • Hladni laser
 • Kombinovana terapija (Uz+ tens)
 • Hipobarična terapija
 • Ims ( intramuskularna simulacija)
 • MFR
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT ( ukoliko je prepisan od dr)
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

  INOVA CENTAR

 • Kineziterapija + krioterapija
 • Dipolarno vektorsko polje
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • Skenirajući laser
 • MFR
 • Ventuza
 • Ims.
 • Presor terapija (opciono)
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Kineziterapija + krioterapija
 • Dipolarno vektorsko polje
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • Skenirajući laser
 • MFR
 • Ventuza
 • Ims.
 • Presor terapija (opciono)
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Kineziterapija + krioterapija
 • Dipolarno vektorsko polje
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • Skenirajući laser
 • MFR
 • Ventuza
 • Ims.
 • Presor terapija (opciono)
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Kineziterapija + krioterapija
 • Dipolarno vektorsko polje
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • Skenirajući laser
 • MFR
 • Ventuza
 • Ims.
 • Presor terapija (opciono)
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Dipolarno vektorsko polje
 • DDS
 • Ultrazvuk
 • High voltage opciono kod velikog otoka.
 • Skenirajući laser
 • Presor terapija
 • Kineziterapija +funkcionalni trening
 • IMS
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Dipolarno vektorsko polje (opciono akutna faza)
 • DDS
 • Ultrazvuk
 • High voltage( opciono kod velikog otoka.)
 • Skenirajući laser
 • Presor terapija
 • Kineziterapija +funkcionalni trening
 • IMS
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Krioterapija
 • Rsq - bath protokol
 • MFR
 • Kineziterapija
 • Ultrazvuk
 • Salus Talent
 • Skenirajući laser
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Krioterapija
 • IMS
 • Kinezitepija
 • Skenirajući laser
 • Ultrazvuk
 • Presor terapija
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi.
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

  U zavisnosti da li je u remisiji ili egzacerbaciji, kao i koji zglob je zahvaćen, primenjuje se sledeće:

 • RSQ bath protokol ili RSQ tretman
 • Dipolarno vektorsko polje
 • Skenirajući laser
 • Kineziterapija +krioterapija
 • Ultrazvuk
 • Salus Talent (opciono)
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Krioterapija
 • RSQ tretman +kineziterapija
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • Hladni laser
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Dipolarno vektorsko polje
 • MF
 • Ultrazvuk
 • Salus Talent
 • Skenirajući laser
 • Ventuza
 • Kineziterapija
 • IMS
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • RSQ bath protokol
 • Hladni laser
 • Mikrostruje
 • Ultrazvuk
 • Salus Talent
 • IMS
 • Kineziterapija
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • RSQ bath protokol
 • Krioterapija
 • Kineziterapija
 • Hladni laser
 • Salus Talent
 • Kombinovana terapija ( Uz +MF)
 • MF
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • RSQ bath protokol
 • Hladni laser
 • Ultrazvuk
 • Kineziterapija + funkcionalni trening
 • MF
 • Salus Talent
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Presor terapija
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Dipolarno vektorsko polje
 • Skenirajući laser
 • Kineziterapija + funkcionalni trening
 • Kombinovana terapija ( Uz +tens)
 • Salus Talent
 • MF
 • IMS
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Presor terapija
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • RSQ bath protokol
 • Salus Talent
 • Hladni laser
 • Kineziterapija +krioterapija
 • Ultrazvuk
 • Presor terapija
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Kineziterapija +krioterapija
 • RSQ tretman
 • Salus Talent
 • MFR
 • IMS
 • Elektrostimulacija
 • Presor terapija
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • Krioterapija
 • MFR
 • Hipobarična terapija
 • Salus Talent
 • Gymnna program drenaža
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • ...
 • MFR
 • Kineziterapija +krioterapija
 • Skenirajući laser
 • RSQ tretman
 • Salus Talent
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • IMS
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • RSQ bath protokol
 • Kineziterapija +funkcionalni trening
 • Ultrazvuk
 • Salus Talent
 • MFR
 • Presor terapija
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

 • RSQ tretman
 • Kineziterapija +krioterapija
 • Skenirajući laser
 • Salus Talent
 • Kombinovana terapija (Uz +tens)
 • Hipobarična terapija
 • IMS
 • MFR
 • Radijalni talasi
 • Fokusirani talasi FSWT
 • Kako bi uspostavili tačnu dijagnozu i predložili odgovarajući protokol lečenja, neophodno je zakazati specijalistički pregled.

  SHARE

  ____

  Zakažite specijalistički pregled na telefon 011 2100 588 po ceni od 3.000rsd.